Historia opracowana przez Michała Mazura
Uczestnika Chóru od 1948 roku.

Historia Chóru w Krzemienicy sięga lat przedwojennych tj. z przed roku 1939.Organistą wówczas był Józef Pieniążek, który akompaniował na organach. - Chór zaś prowadziła miejscowa nauczycielka Julia Turzyńska, która w latach późniejszych uczyła śpiewu w Szkole Podstawowej, a w roku 1958 opracowała staropolskie śpiewy do sztuki scenicznej "Stara Baśń" wystawianej z okazji 600- lecia Krzemienicy.

W roku 1940 po zmarłym poprzedniku funkcję organisty objął Jan Augustyn i zorganizował 4-głosowy chór mieszany liczący około 40 osób. Na początku chór wykonywał przeważnie pieśni związane ze Świętami Wielkanocnymi i w okresie oktawy Bożego Ciała. W repertuarze były pieśni w języku polskim i łacińskim. Natomiast w Św. Bożego Ciała wykonywano okolicznościowe śpiewy dwugłosowo po łacinie przy ołtarzach w czasie procesji. W Wielkim Tygodniu chór śpiewał w Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę i w Niedzielę Wielkanocną. W czasie Rezurekcji śpiewane były psalmy po łacinie, jutrznia z udziałem solisty, a następnie Pieśni Wielkanocne w czasie Mszy Św. również z udziałem solistów. Chór brał również udział podczas pierwszych Komunii Świętych, ślubów członków chóru i w corocznym Odpuście Matki Bożej Pocieszenia.- dsc02705.jpg

Na szczególną uwagę i uznanie zasługuje duże zaangażowanie i poświęcenie organisty i poszczególnych chórzystów. W latach tych próby odbywały się w starym domu (mieszkaniu organisty), gdzie ze względu na brak miejsca nie było warunków do łączenia głosów, ponieważ w pokoju stał fortepian, który zajmował wiele miejsca, soprany i alty ustawiały się w kuchni, zaś tenory i basy w sieni, a często też na podwórzu. Ponieważ nikt z członków chóru nie znał nut tym bardziej jego członkowie zasługiwali na słowa uznania. W pierwszych latach działalności nie było jeszcze oświetlenia elektrycznego, a próby mogły się odbywać tylko wieczorem, gdyż przeważającą część chóru stanowiły gospodynie, które po wieczornym obrządku w gospodarstwach, mogły poświęcić swój czas śpiewaniu. Zwykle próby rozpoczynały się o 21, a kończyły o 23, a później błotnistymi i nieoświetlonymi drogami trzeba było wracać do domu. Chór śpiewał również podczas Mszy Św. Prymicyjnych rodaków naszej wioski. Najbardziej pracochłonne były utwory wykonywane po łacinie od Introit do Angus Dei. W latach późniejszych w okresie Bożego Narodzenia śpiewano też kolędy.

W roku 1982 po 42 latach pracy organista Jan Augustyn przeszedł na zasłużoną emeryturę i z tej okazji została odprawiona Msza Św. W intencjach zmarłych członków chóru, po czym uroczyście pożegnano organistę, którego z powodzeniem zastąpił Tomasz Bielecki, który również podjął pracę z chórem i prowadził go do roku 1986.

W tym okresie Chór tradycyjnie obsługiwał znaczące uroczystości parafialne. Tomasz Bielecki przypieczętował swą pracę udziałem chóru parafialnego w przeglądzie chórów parafialnych ówczesnej Diecezji Przemyskiej w Rzeszowie na Drabiniance w obecnej Katedrze. Następnie po kilkuletniej przerwie z inicjatywy Marii Brodziak i Henryka Jabłońskiego zorganizowano Chór, którego dyrygentem został Jacek Lalicki. Za jego dyrygentury przed wyjazdem na Przegląd Chórów Parafialnych w Przemyślu chór przyjął nazwę "Gaudeamus", którą nosi do dzisiaj.

W tym okresie chór z tradycyjnymi występami wziął udział na Festiwalu Pieśni Maryjnych w Łańcucie, jak również gościnnie w sąsiednich parafiach Łukawcu i Kraczkowej. W związku z przejęciem obowiązków organisty przez Pana Jacka w Parafii Łukawiec, oraz ograniczonym z tego powodu czasem, kolejna dyrygentka staje się instruktorką pracującą wówczas w Ośrodku Kultury w Krzemienicy pani Agnieszka Polak - obecnie Bernat.

Pod jej kierownictwem Chór bierze udział w Koncercie Muzyki Dawnej w odnowionym od niedawna zabytkowym kościele drewnianym klasy ''0'' pod wezwaniem Św. Jakuba. Po odejściu pani Agnieszki jesienią 2002 r. dyrygenturę nad chórem objęła Lucyna Kozioł. Wraz z tą datą za zgodą chórzystów patronat nad Chórem ''Gaudeamus'' objął Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej. Powołano zarząd, który decyduje o ważnych sprawach dotyczących chóru. Śpiewacy mają także swojego prezesa i jest nim Wacław Kuźniar. Próby odbywają się regularnie w każdy piątek, a dodatkowo w zależności od potrzeb również w inne dni w Ośrodku Kultury w Krzemienicy.

Od maja 2007 roku chórem dyryguje pani Małgorzata Dzień.

GOKiR Czarna wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.