Promocja produktu lokalnego 2014


Ceramika z Medyni w ważnych turystycznie miejscach na Podkarpaciu.

 

            Już można zobaczyć kolekcję ceramiki z Medyni w kilku miejscach na terenie Podkarpacia. Stałe witryny zawierające przekrój wzorów znajdują się między innymi w Maneżu w Łańcucie, oraz Trasie Podziemnej i Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

            Zadanie zostało zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej w ramach projektu: "Promocja produktu lokalnego z Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej" współfinansowanego z Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/ Tradycyjnego/ Ekologicznego w ramach projektu "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej. Otrzymana kwota wsparcia szwajcarskiego wynosiła  20 000 PLN.Pierwsze działania rozpoczęły się
20 listopada 2012 i potrwały do 05 sierpnia 2013 roku.        

            Celem głównym projektu była promocja tradycyjnych produktów lokalnych z terenu Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej. Cele szczegółowe to: wsparcie garncarzy wykonujących ceramikę tradycyjną i nowoczesną, dotarcie do świadomości szerszego grona odbiorców poprzez zaistnienie w miejscach informacji turystycznej, oraz miejscach licznie odwiedzanych przez mieszkańców Podkarpacia.

            Projekt zakładał wykonanie drewnianych witryn, w których prezentowana będzie przekrojowo lokalna ceramika z ośrodka garncarskiego. Witryny opatrzone logo "Medynia", staną w ważnych turystycznie i promocyjnie miejscach: Trasie Podziemnej w Rzeszowie, Maneżu w Łańcucie i w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Służyć będą również  promocji ceramiki podczas prezentacji na targach i innych imprezach. Ponadto udostępnione będą sprzedawcom, którzy umieszczą ceramikę z Medyni w swoim asortymencie, oraz wypożyczane instytucjom czy osobom, promującym ceramikę, w tym lokalnym garncarzom wyjeżdżającym na pokazy.

            W ramach projektu wydane zostały drukowane materiały promocyjne: foldery w języku polskim i angielskim, oraz wizytówki ekspozycyjne.

            Realizacja zadania przyczyniła się do promocji tradycyjnych produktów lokalnych z terenu Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej, wspierając jednocześnie działalność garncarzy poprzez zwiększenie zapotrzebowania na lokalne produkty.  Pozytywne rezultaty dotyczyć będą również ilości osób odwiedzających "Garncarski Szlak" i leżącą na jego trasie Zagrodę Garncarską, a co się z tym wiąże korzystających z oferty Zagrody i ofert podmiotów branży około turystycznej i turystycznej: stowarzyszeń, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zaprzęgów konnych, restauracji, wypożyczalni rowerów i innych.

            Partnerem wspierającym projektu było Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Ośrodka Garncarskiego „Projekt: Medynia!”.

            Informacje o realizowanym zadaniu dostępne są w biurze projektu: biuro GOKiR - Czarna 260,  37-125 oraz na stronie internetowej www.medynia.com.pl

 

Kontakt:

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej

tel. 17 226 23 23, e-mail: biuro@gok-czarna.pl

www.gok-czarna.pl, www.medynia.com.pl

 

 

GOKiR Czarna wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.