Dziedzictwo Kulturowe Krzemienicy 2014

Realizację zadania rozpoczęto od organizacji imprezy plenerowej, która odbyła się zgodnie z harmonogramem -14 września na placu przed starym kościołem w Krzemienicy gdzie zaprezentowały się lokalne zespoły. Podczas imprezy przewodnik oprowadzał po starym kościele i zabytkowych kapliczkach leżących na trasie dwu ważnych szlaków turystycznych. W zabytkowym kościele i jego otoczeniu, zorganizowana została wystawa rzeźby w drewnie Jana Grabarza w postaci dwóch cykli: "Rodzina" i "Przekaz". Ważnym punktem programu był spektakl plenerowy pt. „Via Regia- Historie na Szlaku Świętego Jakuba”, w wykonaniu Teatru Formy z Wrocławia. W spektaklu wzięli udział również aktorzy z amatorskiego Teatru Dramatycznego w Krzemienicy. Na placu, pod wynajętymi w tym celu namiotami zorganizowano prezentacje dawnych zawodów – garncarza, łyżkarza i tkacza. Licznie przybyli mieszkańcy Krzemienicy i goście mogli obserwować ich przy pracy i wziąć udział w warsztatach tkackich. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również degustacje dawnej kuchni weselnej.

Kolejnym zadaniem w projekcie była organizacja dniu 24 października koncertu w zabytkowym kościele w Krzeminicy i wystawy sztuki. Wystąpili wówczas Chór Świętego Jakuba z Krzemienicy, solista Marek Szydło, któremu na zabytkowych organach towarzyszył muzyk Jan Szydło. Podczas spotkania odbyła się również prelekcja wygłoszona przez historyka sztuki, nadzorującego  prace konserwatorskie realizowane w kościele – panią Martę Nikiel.

Po koncercie w pomieszczeniach starej szkoły w Krzemienicy odbył się wernisaż wystawy malarstwa i rysunku artysty Franciszka Frączka. Podczas spotkania zorganizowany został poczęstunek tradycyjnymi potrawami przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Krzemienicy.

We wszystkich przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach projektu (imprezie plenerowej, koncercie muzycznym, wystawie sztuki otwartej przez 2 tygodnie, wzięło udział  zakładane 1200 osób. 

GOKiR Czarna wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.